WATSON ADVISORS
Finanse. Księgowość. Podatki.

WATSON ADVISORS
Finanse. Księgowość. Podatki.

WATSON ADVISORS
Finanse. Księgowość. Podatki.

WATSON ADVISORS
Finanse. Księgowość. Podatki.

WATSON ADVISORS
Finanse. Księgowość. Podatki.

WATSON ADVISORS
Finanse. Księgowość. Podatki.

BIURO RACHUNKOWE / PIŁA / USŁUGI FINANSOWE

AKTUALNOŚCI

Niezależnie od wielkości biznesu, każda firma potrzebuje wsparcia w obszarach wykraczających poza jej główny charakter działalności, takich jak rachunkowość, kadry i płace, doradztwo finansowe, obsługa prawna, consulting. Do takiej obsługi zatrudnia się zazwyczaj szereg osób lub nawiązuje współpracę z wieloma wyspecjalizowanymi firmami.

A co jakby wszystkie te obszary mogły być wspierane przez jeden profesjonalny podmiot? Firmę, mającą na swoim pokładzie zespół z solidnym zapleczem wiedzy i doświadczenia, sprawdzony w boju dzięki zaangażowaniu w wiele projektów i przedsięwzięć biznesowych, od lat osiągających wymierne wyniki w kraju i za granicą? Zespół, który pozna Twoją firmę od podszewki, i dzięki swojej inter-dyscyplinarności, będzie mógł nie tylko zareagować szybciej, pomóc skuteczniej, ale przede wszystkim samodzielnie zainicjować zmianę na lepsze?

W Watson Advisors Klientom oferujemy przede wszystkim komfort. Luksus powierzenia profesjonalistom wszystkich obszarów działalności, które nie przynoszą bezpośrednich przychodów i możliwość koncentracji na tym, co najważniejsze: podstawowym biznesie.

To zmiana, którą nasi Klienci określają jako milowy krok w ich rozwoju.

Dołącz do naszej rodziny Klientów

23.02.2023

Praca zdalna 2023. Jakie koszty pracodawca musi zwrócić pracownikowi?

7 kwietnia zostanie wprowadzony do kodeksu pracy wyraźny obowiązek pracodawców pokrywania pracownikom kosztów związanych z pracą zdalną. Do tej pory praca zdalna świadczona m.in. w ramach tzw. specustawy covidowej tego nie wymagała. Za co pracodawca będzie musiał płacić?
01.02.2023

Odliczenie od dochodu darowizn na rzecz OPP w 2023 roku

Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, są obowiązani wykazać w rocznym zeznaniu, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego. Odliczeniu podlega darowizna w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6 proc. dochodu; przy czym jeśli podatnik korzysta jeszcze z odliczeń darowizn z innych tytułów to łączna kwota odliczeń w roku 2023 nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu.
16.01.2023

Oszczędzać w PPK czy zrezygnować z wpłat – czas na ponowną decyzję

W terminie do końca lutego podmioty zatrudniające obowiązane są poinformować osoby zatrudnione, które zrezygnowały z oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych, że od kwietnia 2023 r. zostaną wznowione za nich wpłaty do PPK.
28.12.2022

Dane z firmowego konta oszczędnościowego podlegają księgowaniu

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w opodatkowaniu lokat i rachunków oszczędnościowych. Nowelizacja przepisów zakłada, że nie będzie pobierany podatek od zysków kapitałowych do równowartości dochodu 10 tys. zł w skali roku. Nadwyżka dochodów ponad 10 tys. zł będzie natomiast opodatkowana stawką 20 proc. zamiast aktualnych 19 proc.
04.12.2022

Wydatki na ubezpieczenie pracownika nie zawsze będą kosztem pracodawcy

Wśród szerokiego katalogu wydatków, które - zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych - nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, pojawiają się również kwoty związane z ponoszonymi przez pracodawcę kosztami składek na ubezpieczenie pracownika. Jednak po spełnieniu kilku wskazanych w ustawie przesłanek, nie ma przeszkód, aby ten wydatek mógł być zaliczany do kosztów uzyskania przychodów.
20.11.2022

Czy urzędy mogą blokować rachunki bankowe?

Organy podatkowe dysponują szerokim wachlarzem środków mających za zadanie przeciwdziałać oszustwom podatkowym. Niektóre z tych instrumentów mogą jednak poważnie utrudnić prowadzenie działalności gospodarczej - nawet przez uczciwych uczestników rynku. Należy do nich blokada rachunku bankowego.
27.10.2022

Umowy pracownicze a nowy system teleinformatyczny

Co zyskają przedsiębiorcy po wprowadzeniu systemu? Jakie obowiązki administracyjne zostaną zachowane, a które z nich będą dostępne w uproszczonej wersji? Co zmieni się w zakresie podpisywania umów? Co z obowiązkiem przechowywania dokumentacji pracowniczej?
16.10.2022

Składki ZUS 2022 – już wkrótce obowiązkowy profil na PUE ZUS

Chociaż platforma PUE ZUS jest dostępna od 2012 roku, to dotychczas jedyną grupą, która miała obowiązek posiadania profilu, byli przedsiębiorcy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Eksperci podkreślają jednak, że posiadanie takiego profilu jest realnym ułatwieniem dla przedsiębiorców dlatego nie warto zwlekać.
30.09.2022

Ostatni dzień na złożenie informacji dotyczących spółek nieruchomościowych

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców są nie tylko mocno obciążające, ale również wyjątkowo problematyczne. Utrudnieniem może okazać się nie tylko język formularza czy konieczność posiadania polskiego numeru NIP wspólników, ale też brak doprecyzowania wielu istotnych kwestii.

BIURO RACHUNKOWE / PIŁA / USŁUGI KSIĘGOWE / ROZLICZENIA PODATKOWE