Składki ZUS 2022 – już wkrótce obowiązkowy profil na PUE ZUS

  • PUE ZUS to platforma elektroniczna, która umożliwia kontrolowanie rozliczeń dokonywanych z ZUS, sprawdzenie dostępnych zwolnień lekarskich, ale również tworzenie elektronicznych dokumentów generowanych na potrzeby banków lub urzędów.
  • Od stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
  • Jeśli do 30 grudnia 2022 r. płatnik składek nie założy swojego indywidualnego profilu na Platformie Usług Elektronicznych, to ZUS sam założy mu taki profil.

PUE ZUS to platforma elektroniczna, która powstała aby umożliwić załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie ponieważ logowanie do portalu może się odbywać z dowolnego miejsca, o każdej porze. Udostępniono tam wnioski, które przedsiębiorcy mogą składać do ZUS oraz korzystać z bezpłatnej aplikacji przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych ePłatnik. System umożliwia kontrolowanie rozliczeń dokonywanych z instytucją, sprawdzenie dostępnych zwolnień lekarskich, ale również tworzenie elektronicznych dokumentów generowanych na potrzeby banków lub urzędów.

Chociaż platforma jest dostępna od 2012 roku to dotychczas jedyną grupą, która miała obowiązek posiadania profilu, byli przedsiębiorcy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Profil powinien być założony zawsze dla osoby fizycznej. Aby zarejestrować i potwierdzić dane należy mieć ukończone 13 lat.

Art. 47b Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

1. Płatnik składek jest obowiązany założyć profil informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu w terminie, o którym mowa w art. 43 ust. 1.

2. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, profil informacyjny zakłada płatnikowi składek Zakład.

3. Płatnik składek jest obowiązany do utrzymania aktywnego profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym Zakładu w czasie prowadzenia z Zakładem rozliczeń z tytułu składek.

4. Płatnik składek, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany przekazać do Zakładu adres elektroniczny.

 

Jeśli do 30 grudnia 2022 r. płatnik składek nie założy swojego indywidualnego profilu na Platformie Usług Elektronicznych, to ZUS sam założy mu taki profil. Przedsiębiorcom prowadzącym działalność jako osoba fizyczna, system przypisze rolę płatnika automatycznie, gdy dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP, PESEL).

Eksperci podkreślają jednak, że posiadanie takiego profilu jest realnym ułatwieniem dla przedsiębiorców dlatego nie warto zwlekać. Jest to też duża oszczędność czasu ponieważ wniosków nie trzeba składać osobiście, wystarczy zrobić to poprzez platformę. Przyszły rok to również zmiana w sposobie zatwierdzania dokumentów, które doręczane do ZUS za pośrednictwem profilu w PUE będą mogły być od tej pory podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych, który Zakład bezpłatnie udostępnia w systemie teleinformatycznym.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w zakresie omawianych zmian, to zapraszamy Cię do kontaktu z Watson Advisors biuro rachunkowe w Pile, gdzie wykwalifikowana kadra przeprowadzi Cię przez cały proces zmian podatkowych, zadba o Twoje sprawy od strony prawnej i dopełni niezbędnych formalności. Watson Advisors – biuro księgowe Piła oferuje także usługi z zakresu: kadry i płace, doradztwo prawne, zakładanie spółki, doradztwo biznesowe, podatki – deklaracje VAT, deklaracje CIT, deklaracje PIT.

Zastrzeżenia prawne: Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. Administrator strony internetowej wadvisors.pl jak również autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.