Slim VAT 3 w trakcie konsultacji

 • Slim VAT 3 to projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który trafił do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych.
 • Projekt służący poprawie płynności finansowej firm zakłada przede wszystkim mniejszą ilość formalności w rozliczaniu VAT, ułatwienie procesu fakturowania, ale i  rozszerzenie zakresu zwolnień z VAT, obniżanie sankcji VAT, zwiększenie limitu wartości sprzedaży do 2 mln euro w przypadku statusu małego podatnika. 

 

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Pakiet ten, nazwany Slim VAT 3, trafił do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych. Pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług jest wynikiem problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców.

Podstawowym założeniem projektu jest poprawa płynności finansowej firm poprzez szereg zmian ułatwiających rozliczenia :

 • mniej formalności w przypadku VAT w obrocie międzynarodowym,
 • rozszerzenie zakresu zwolnień z VAT,
 • zmniejszenie ilości korekt i łatwiejsze rozliczanie VAT,
 • ułatwione fakturowanie i zmniejszenie ilości obowiązków z tym związanych,
 • obniżanie sankcji VAT,
 • konsolidacja i ujednolicenie Wiążących Informacji Stawkowych (WIS) – przejrzysty dostęp do wiedzy, rozszerzenie katalogu podmiotów mogących ubiegać się o WIS,
 • nowe zasady przeliczenia kursów walut podczas wystawiania faktur korygujących,
 • rezygnację z obowiązku drukowania dokumentów przez kasy online/wirtualne,
 • dodatkowe ułatwienia w pakiecie VAT e-commerce,
 • lepsze warunki dla podatnika bezgotówkowego (zwrot VAT – 15 dni).

Zmiany pojawiły się także w przypadku split paymentu (mechanizmu podzielonej płatności), ponieważ zostanie rozszerzona lista podatków i opłat, na które będzie można wykorzystać środki zgromadzone na rachunku dedykowanym VAT.

W propozycjach znalazło się także zwiększenie limitu wartości sprzedaży, który uprawnia do posiadania statusu małego podatnika. Wraz z kwotą podatku wzrośnie on z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro. Bardziej dostępna metoda kasowa spowoduje, że więcej podatników będzie mogło składać deklaracje za okresy kwartalne.

Uzgodnienia i konsultacje dotyczące projektu ustawy potrwają jeszcze do 26 sierpnia. Proponowany termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2023 r., ale w projekcie znalazły się wyjątki, które najprawdopodobniej będą wprowadzone później o czym będziemy informować na blogu.

Projekt jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w zakresie zmian, które zostały zapowiedziane w projekcie ustawy Slim VAT 3, to zapraszamy Cię do kontaktu z Watson Advisors – profesjonalne biuro rachunkowe w Pile, gdzie wykwalifikowana kadra przeprowadzi Cię przez cały proces zmian podatkowych. Watson Advisors – biuro księgowe Piła oferuje także usługi z zakresu: kadry i płace, doradztwo prawne, zakładanie spółki, doradztwo biznesowe, podatki – deklaracje VAT, deklaracje CIT, deklaracje PIT.

Zastrzeżenia prawne: Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. Administrator strony internetowej wadvisors.pl jak również autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.