E-commerce - nowe regulacje podatkowe od 2023 roku

  • Każda paltforma sprzedażowa, taka jak Allegro czy eBay, będą zobowiązane do prowadzenia odrębnego wykazu sprzedawców oraz ich nieruchomości, wynajmowanych na terytorium Unii Europejskiej oraz rejestracji kwot dokonywanych transakcji.
  • Dla administratorów, którzy nie dostosują się do nowych przepisów, przewidziana jest kara grzywny w wysokości od 100 tysięcy do 5 milionów złotych lub wykreślenie z rejestru podatników VAT.
  • Dostawcy usług płatniczych, w tym popularny PayPal będą miały obowiązek prowadzenia ewidencji płatności oraz gromadzenia informacji o sprzedawcach zajmujących się handlem transgranicznym.
  • Rejestr ma obejmować informacje o wartości transakcji oraz odbiorcy płatności.

Zakończyły się konsultacje w sprawie nowych przepisów prawa podatkowego dla e-commerce. Celem zmian zaproponowanych przez Resort finansów jest przeciwdziałanie szarej strefie oraz większa kontrola opłacania podatku VAT. Natomiast sama nowelizacja przepisów jest odpowiedzią na dwie unijne dyrektywy : dyrektywa 2021/514 (zwana także DAC7) dotycząca platform e-commerce i dyrektywa 2020/284, dotycząca zmian dla dostawców usług płatniczych. Warto przypomnieć, że Polska, jako członek Uni Europejskiej, ma obowiązek wdrożenia ustaleń z tych dwóch dokumentów do końca 2022 roku.

Pierwsza z planowanych zmian ma za zadanie uszczelnić rynek e-commerce. Dotyczy zarówno handlu i najmu przez internet lokali mieszkalnych, miejsc parkingowych i samochodów, na których nałoży nowe obowiązki.

Każda paltforma sprzedażowa, również znane witryny takie jak Allegro czy eBay, będą zobowiązane do prowadzenia odrębnego wykazu sprzedawców oraz ich nieruchomości, wynajmowanych na terytorium Unii Europejskiej oraz rejestracji kwot dokonywanych transakcji. Rejestr ten ma uwzględniać dochody uzyskane na terytorium Polski, jak i za granicą. Obowiązkiem administratorów portali będzie informowanie sprzedawców o zakresie gromadzonych danych. Prowadzenie wykazu ma na celu śledzenie dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem platform oraz weryfikacja wywiązywania się z obowiązku opłacania podatku VAT. Wszystkie dane będą musiały być przedstawione na wezwanie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Dodatkowo administratorzy platform handlowych oraz platform najmu internetowego będą zobowiązani do:

  • uzyskania numeru identyfikacyjnego na potrzeby prowadzonego rejestru;
  • dokładnej weryfikacji sprzedawców i dostosowania swoich systemów w taki sposób aby prawidłowo pobierały dane wymagane w rejestrze;
  • stosowania się do przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).

Dla administratorów, którzy nie dostosują się do nowych przepisów, przewidziana jest kara grzywny w wysokości od 100 tysięcy do 5 milionów złotych lub wykreślenie z rejestru podatników VAT.

Kogo jeszcze obejmą zmiany od 2023 roku?

Dostawcy usług płatniczych, w tym banki krajowe, oddziały banków zagranicznych czy agencje kredytowe również muszą się liczyć ze zmianami. Uszczelnione zostaną również przepisy dotyczące tych działalności. Od stycznia 2023 roku te instytucje będą miały obowiązek prowadzenia ewidencji płatności oraz gromadzenia informacji o sprzedawcach zajmujących się handlem transgranicznym.

Będą musieli też zbierać przechowywać dane wszystkich użytkowników, którzy dokonują co najmniej 25 transakcji w ciągu kwartału. Rejestr ma obejmować informacje o wartości transakcji oraz odbiorcy płatności. Dotyczy to również takich systemów płatności internetowych jak popularny PayPal.

Ewidencja będzie obowiązkowa dla transakcji transgranicznych, a aktualizacja wykazów będzie następowała raz na kwartał. Rejestry zostaną przekazane szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz umieszczone w unijnym systemie CESOP, gdzie będą przechowywane przez okres 3 lat liczonych od zakończenia danego roku podatkowego.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w zakresie omawianych zmian, to zapraszamy Cię do kontaktu z Watson Advisors – profesjonalne biuro rachunkowe w Pile, gdzie wykwalifikowana kadra przeprowadzi Cię przez cały proces zmian podatkowych, wchodzących w życie już z dniem 1 lipca 2022. Watson Advisors – biuro księgowe Piła oferuje także usługi z zakresu: kadry i płace, doradztwo prawne, zakładanie spółki, doradztwo biznesowe, podatki – deklaracje VAT, deklaracje CIT, deklaracje PIT.

Zastrzeżenia prawne: Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. Administrator strony internetowej wadvisors.pl jak również autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.